Subkultury aktywistów i zbiorowe tożsamości w podziemnej „S“ (22.05.2017, godz. 13-15)

Tożsamość (albo, jak najczęściej się precyzuje: „zbiorowa tożsamość”, collective identity) jest jednym z ważnych pojęć, za pomocą których tłumaczy się trwanie i stabilizowanie ruchów społecznych. Np. dla Alberto Melucciego tożsamość jest częścią społecznej infrastruktury ułatwiającej protest i podtrzymującej istnienie ruchów protestu. Zakorzenienie aktywistów w lokalnych sieciach jest tu ważnym elementem wyjaśnienia. Na spotkaniu seminarium 22 maja nawiążemy do niektórych wątków dyskusji nad tekstem Adama Mielczarka z poprzedniego spotkania i rozróżnienia między liderami a subkulturą aktywistów. Rozmawiać będziemy o tym, czym była (były) subkultury aktywistów w ramach ruchu  Solidarności i jakie elementy ich tożsamości możemy wyróżnić. Skupimy się przy tym na okresie od wprowadzenia stanu wojennego do roku 1989.  Założenie jest takie, by rozmawiać o konkretnych przykładach konkretnych badanych przez nas środowisk. Spotkanie zaczniemy od bardziej teoretycznego wprowadzenia Mateusza Fałkowskiego (ISP PAN), a potem głos zabierą Bartosz Kaliski (IH PAN), który powie o tożsamości środowisk Solidarności Walczącej oraz Jan Olaszek (IPN), który powie o tożsamości zbiorowej redaktorów warszawskich gazet podziemnych. Po tych głosach wprowadzających dyskusja.  Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 maja, godz. 13-15,w sali seminaryjnej ISP PAN, ul. Polna 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s