Władze PRL, Solidarność, Kościół i problem więźniów politycznych (5.06.2017)

Na kolejnym spotkaniu seminarium 5 czerwca 2017, godz. 13-14.30 prof. Andrzej Friszke zaprezentuje tekst “Strategiczna interakcja: władze PRL, Solidarność, Kościół i problem więźniów politycznych”. Komentować będzie Paweł Kowal.

Artykuł będący studium rozgrywki pomiędzy władzami PRL i Solidarnością w latach 1981-84 wyróżnia trzech kluczowych aktorów polskiej polityki: przywódców partii komunistycznej oraz aparatu bezpieczeństwa, aresztowanych wówczas liderów Solidarności oraz biskupów i doradców Kościoła Katolickiego. Władze PRL podejmują wówczas strategiczne wybory dotyczące represji i liberalizacji. Po początkowych zaawansowanych przygotowaniach do procesu jedenastu aresztowanych przywódców Solidarności i KSS KOR próbują doprowadzić do wyjazdu aresztowanych z Polski i w ten sposób osłabić legitymizację ruchu. Artykuł pokazuje w jaki sposób w wyniku interakcji pomiędzy liderami stron z udziałem mediujących doradców i biskupów powstaje nowa dynamika i zmiana dotychczasowego mechanizmu politycznego. Solidarność przekształca się z ruchu masowego w bardziej kadrową organizację i wzrasta przy tym rola liderów, którzy symbolizują trwałość ruchu i umożliwiają przetrwanie Solidarności w okresie represji. Artykuł pokazuje zmiany i napięcia w Solidarności a także innego typu zmiany zachodzące równolegle po stronie władz oraz rolę mediującego trzeciego aktora, tj. Kościoła. Case study strategicznego starcia z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych służy pokazaniu przekształceń władzy i Solidarności, które będą następnie istotne dla przebiegu transformacji w latach 1988-89

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s