Granice ruchu “Solidarność” 19.06.2017

Granice ruchów społecznych są płynne i niejednoznaczne. Są pewnym konstruktem: samych uczestników ruchu i nas jako badaczy. Czy paryska „Kultura” była częścią ruchu Solidarność czy jej zewnętrznym sojusznikiem? Czy KPN był „w” czy „poza”? A opłaceni drukarze w państwowych zakładach drukujący „na lewo” książki i sprzedający matryce? A „Powściągliwość i Praca” i Muzeum Archidiecezji? PTS? Na kolejnym spotkaniu seminarium badawczego „Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego” będziemy mówili o granicach „S”.  Formuła podobna jak na spotkaniu o tożsamościach, tj. zaczniemy od kilku zwięzłych wypowiedzi wprowadzających, by przejść po nich do dyskusji. Zacznie Adam Mielczarek (UJ) o zmienności granic ruchu, potem Mateusz Fałkowski (ISP PAN) o rozróżnieniu między ruchem a jego otoczeniem oraz o definiowaniu granic S jako elemencie dynamiki, następnie Jan Olaszek (IPN) o jawnych elementach konspiracyjnego ruchu, jak wystawy w kościołach, klub Dziekania czy Res Publika, a potem Paweł Sowiński (ISP PAN) o środowiskach emigracyjnych. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca, godz. 13-15 w sali konferencyjnej ISP PAN (ul. Polna 18)