working papers

Working Papers on the Solidarity Movement wychodzą w ramach Grupy Badawczej „So­lidarność – nowe podejścia do analizy ruchu społecznego” w Collegium Civitas. Celem jest umożliwienie dyskusji wyników najnowszych badań o Solidarności jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach. Zamieszczamy teksty w języku polskim i angielskim. Redaktorem jest Mateusz Fałkowski.

Working Papers on the Solidarity Movement are published by Research Group “New Ap­proaches to the Solidarity Movement”, Collegium Civitas, Warsaw. We want to create a forum for discussion of new research on the Solidarity movement, opposition in communist Poland and processes that contributed to the dynamics of this movement. We invite papers in Polish and English.

Editor: Mateusz Fałkowski, mateusz.falkowski@gmail.com

 

 

 

WPSM 10 (02/2014) Marek Wierzbicki Analiza teoretyczna młodzieżowej opozycji politycznej

WPSM 09 (01/2014) Anna Machcewicz Gierki, gry, podchody. Władze wobec strajków w Trójmieście w sierpniu 1980

WPSM 08 (08/2013) Paweł Sowiński Biograficzne konsekwencje ruchu społecznego: przypadek braci Andrzeja i Janusza Górskich

WPSM 07 (07/2013) Paweł Załęski, Self-governing Republic in the thought of the Solidarity movement in Poland. Why Solidarity was not a civil society

WPSM 06 (06/2013) Kalina Kupczyńska Pathos rules. Aspects of propaganda in comics dealing with the Polish Solidarność

WPSM 05 (05/2013) Patryk Pleskot, Wokół Nobla dla Wałęsy. Postawy polityczne Zachodu wobec decyzji Komitetu Noblowskiego z października 1983

WPSM 04 (04/2013) Agnieszka Kolasa-Nowak, Solidarność i transformacja systemowa w perspektywie socjologii historycznej

WPSM 03 (03/2013) Krzysztof Mazur, Nieprzystawalność Solidarności. Jak odrzuciliśmy projekt polityczny ruchu społecznego

WPSM 02 (02/2013)  Michał Łuczewski / Michał Sokulski, Integralna teoria Solidarności. Trzy patriotyzmy po trzech dekadach

WPSM 01 (01/2013) Adam Mielczarek, Wojna interpretacji. Lata osiemdziesiąte XX wieku i upadek komunizmu w świadomości potocznej Polaków